Kategori: Siffrighetsfärdigheter


Tredimensionella former: Polyhedroner, böjda fasta ämnen och ytarea
Area, Surface Area and Volume Reference Sheet
Netto diagram över 3D-former
Introduktion till vinklar
Introduktion till algebra
Beräkningsarea
Beställa matematiska operationer | BODMAS
Hantera pengar | Budgetering
Beräknar med tiden
Statistisk analys: Typer av data
Vanliga matematiska symboler och terminologi: Matematisk ordlista
En introduktion till kartesiska koordinatsystem
Böjda former
Statistisk analys: Förstå korrelationer
Introduktion till geometri: punkter, linjer, plan och dimensioner
Uppskattning, uppskattning och avrundning
Bråk
Decimaler